werologosmall

DANS

Uurrooster

G-SPORT

Uurrooster

TURNEN

Uurrooster

ROPE
SKIPPING

Uurrooster
LOGIN
MENU

Onze tarieven 2023-2024

DANS

Kids dance 45min: €85
Kids dance 1u: €100
Showdance: €100

TURNEN

Turnen 1u: €90
Kleuterturnen: €90
Recrea plus: €160
G-sport: €90

ROPE SKIPPING

1u: €90

Lidgeld

In het lidgeld zijn de wekelijkse activiteiten, aansluiting bij de Gymfed en verzekering inbegrepen. Een activiteitenreeks bestaat uit ongeveer 30 uren. De activiteiten gaan niet door tijdens schoolvakanties en feestdagen, tenzij anders meegedeeld door de begeleider. Verzekering van het lid tijdens de ingeschreven trainingsuren en voor activiteiten door de club georganiseerd. Lidgelden zijn niet terugvorderbaar indien het lid tijdens het seizoen zijn activiteiten staakt. Voor leden die later op het seizoen willen starten is er een specifiek inschrijvingsgeld vanaf 1 januari.


KORTINGEN

Er wordt een eenmalige korting van €15,00 toegekend aan een lid dat meerdere activiteiten uitoefent
Er wordt eveneens een korting van €15,00 toegekend aan het derde lid van hetzelfde gezin.
Voor mensen met betaalmoeilijkheden kan er een spreidingsplan uitgewerkt worden op aanvraag.


Later instappen?

Het sportjaar start op 11 september 2023. Wie beslist om later in te stappen, kan dit enkel op volgende momenten. Let op, later instromen kan enkel bij de kleutergroepen (kleuterturnen en Kidsdance). Afhankelijk van het moment van instromen zal er minder lidgeld in rekening worden gebracht:


Inschrijven?

Online inschrijven zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 15 september 2023.